15.00—16:45

  • Rekrutt, 7—12 år. Bane 1-6

17:00—18:30

  • Damer, nivå 2. Bane 1-3
  • Damer, nivå 3. Bane 4-6

18:30—20:00

  • Damer, nivå 4. Bane 1-2
  • Herrer, nivå 3. Bane 3-4
  • Footvolley. Bane 5-6

20:00—21:30

  • Damer, nivå 1. Bane 1-2
  • Herrer, nivå 2. Bane 3-4
  • Beach Girls Norway. Bane 5
  • Beach Boys Norway. Bane 6

Bli medlem