Satsingsgruppene vil ha tre hovedformål

  1. Å skape et godt satsingsopplegg for de beste sandvolleyballutøverne i Oslo og omegn både sommer og vinter
  2. Gi utøverne en god treningshverdag med høy kvalitet og muligheter for å utvikle seg som sandvolleyballspillere
  3. Utøverne vil heve nivået og kompetansen i klubben, og ha sentrale bidrag i å promotere klubb og sport

Hvem har vi med oss?

Forventninger

Hvilke forventinger har OSVB til deg som utøver?
- Du forventes å bidra positivt for å skape et godt treningsmiljø i gruppene.
- Du forventes å representere klubben på en god måte og bidra til å promotere klubb og satsing.
- Du forventes å bidra inn mot resten av klubben som trener og på andre dugnader.

Hvilke forventninger kan du som utøver ha til OSVB?
- Du kan forvente et godt treningstilbud både på Voldsløkka om sommeren og på Abox om vinteren.
- Du kan forvente et styre som ønsker å støtte rundt satsingen både administrativt og økonomisk.
- Du kan forvente en klubb med mange engasjerte medlemmer som bidrar til et godt sosialt- og treningsmiljø. Klubben arrangerer både nasjonale og regionale konkurranser, samt. klubbturneringer og lavterskelaktiviteter for alle nivåer.

Gruppesammensetning

Hovedtropp
1. Fast trening gjennom året
2. Fast oppfølging av sportslig ansvarlig
3. Bidra som trener/dugnad
4. Presenteres som OSVBs elitelag i promotering både for utøvere og klubb

Bruttotropp
1. Med for en kortere periode/treningsfyll/utøvere som prøver å jobbe seg inn i hovedtropp
2. Oppfølging fra sportslig ansvarlig
3. Bidra som trener/dugnad

Egenandel

Satsingen vil fra oppstart ha en egenandel for alle spillere. Denne vil kontinuerlig vurderes basert på klubbens økonomi, men målet er alltid å holde kostnadene nede for alle spillere på alle nivåer i klubben.

Alle medlemmer må selv betale lisens og klubbmedlemskap i OSVB.

Hovedtroppen betaler en egenandel på kr 3.000,-/år (faktureres halvårlig)
Bruttotroppen betaler en egenandel på kr 500,-/mnd (faktureres fortløpende)

Ønsker du å bidra?

Seriøse elitesatsinger koster penger, men er også en ypperlig måte å fronte ditt foretak/bedrift! Ønsker du å sponse våre elitesatsinger eller OSVB som klubb? Da vil vi gjerne å høre fra deg. Vi etterstreber alltid å være fleksible og romslige i våre sponsoravtaler, og er sikre på vi finner en god samarbeidsform. Ta kontakt på [email protected].

Bli medlem