Uttakskriterier og elitegruppene

Alle som har nivået inne skal ha mulighet til å forsøke å spille seg inn på elitegruppene. Det vil være atskilt mellom Elite (treningsgruppe for spillere på nivå over D1 som får en ekstra trening i uka, men som betaler treningsavgift på lik linje med øvrige nivåer) og Beach Boys og Girls Norway (BBN og BGN). De to sistnevnte har en avtale med klubben slik vi tidligere har informert om, og er en satsningsgruppe for de som ønsker og kan satse særlig. Disse "betaler" for treningen gjennom de forpliktelsene de har i avtalen med klubben, og de som ønsker å være med her må både holde riktig nivå og være villige til å påta seg disse forpliktelsene. Det er per dags dato ikke noe behov for en gruppe mellom H1 og BBN da gruppene på herresiden gjenspeiler de tenkte nivåer i større grad.

Det vil bli arbeidet frem tydelige uttakskriterier for samtlige elitegrupper i løpet av sesongen som vil bli informert om. Dette vil fungere som utgangspunkt for uttaket for neste sesong, som vil gjøres før 2022-sesongen starter.

Som tidligere informert om har dette vært grupper som har eksistert en stund allerede, men som vi fortsatt jobber med formen på. Vi ber om forståelse for at denne prosessen tar noe tid, da vi ønsker å gjøre dette ordentlig og det er mange hensyn som skal tas. Det er viktig for oss at vi kommer frem til løsninger som fungerer på sikt i normale tider, og at vi ikke blander dette arbeidet for mye sammen med den kritikken og spørsmålen rundt at elitegruppene har fått tildelt treningstid under corona spesifikt. Mer om det skrev vi her.


Nivå på treningsgrupper generelt og justeringer

Selv om det alltid legges inn forbehold om at hovedtrenere kan gjøre justeringer på enkeltspilleres plassering av nivå i alle OSVBs treningsgrupper, har en gjennomgående tilbakemelding de siste sesongene vært at dette ikke gjøres i tilstrekkelig grad. Derfor vil vi i år gjøre flere og større endringer, slik hovedtrenerne ser det fornuftig, basert på en helhetlig vurdering av gruppene og vurderinger av enkeltspillere. Vi gjør dette etter beste evne for å sørge for jevne treningsgrupper på alle nivåer. Vi vil etterstrebe å gjøre alle endringer før første trening starter, men det kan bli gjort enkelte endringer etter treningsstart (Vi kjenner naturligvis ikke alle spillere som har meldt seg på treninger i OSVB denne sesongen).

Beskrivelse av de forskjellige nivåene:

  • Elite: Opp til landslagsnivå.
  • Nivå 1: Aktive spillere på høyt nivå med svært god spilleforståelse og ballkontroll. Typisk midtre til øvre del av resultatlistene i NT.
  • Nivå 2: Du bør ha god spilleforståelse, ballkontroll og flere sesongers erfaring fra sandvolleyball, inkludert erfaring fra turneringer. Typisk nedre del av resultatlistene i NT.
  • Nivå 3: Du bør ha god ballkontroll og ha tidligere erfaring fra sandvolleyball. Dette betyr at du bør ha vært med minst en til to sesonger med organiserte treninger, og gjerne spilt noen sosialturneringer.
  • Nivå 4: Passer for deg som har litt erfaring fra volleyball/sandvolleyball eller er helt nybegynner. Om du har liten eller ingen erfaring med å være med på organiserte sandvolleyballtreninger er dette stedet for deg. Om du har en del erfaring fra innendørsvolleyball, men ingen fra sandvolleyball, anbefaler vi også at du melder deg på her.

OBS!
Pga corona har vi lite fleksibilitet til å sende folk på tvers av baner og grupper i løpet av en trening, så de justeringene som gjøres må ta hensyn til det og vil ikke bli gjort i løpet av en økt, men før eller etter. Det betyr at alle må innstille seg på at de kan bli flyttet på både før og etter treningstart den 18. mai, og at dette kan innebære endrede treningstider for den enkelte. Dette er imidlertid et forbehold vi allerede har informert om.

Bli medlem