• Dato: Fredag 15. desember, 2023
 • Tid: 18:00-21:00
 • Bane: 1-4
 • Turneringsleder Elisabeth Skaar Hasund

Velkommen til King of the Court på Abox!

Lagvis påmelding, hvert lag består av 2 damespillere eller 2 herrespillere.
En perfekt turnering for alle nivåer!
Vi oppfordrer alle til å stille i nisselue og/eller andre juleeffekter!

NB! Skriv fullt navn på begge spillere ved påmelding

Påmeldingen åpner to uker før turneringen.
Påmeldingsfrist: Onsdag kl. 23:59

Ved for få lag vil turneringen bli avlyst og påmeldingsavgiften refundert. Er turneringen full og dere ønsker plass på venteliste, send melding til turneringsleder med fullt navn på makker.

Turneringskonsept

 • Vi spiller annenhver kamp dame og herre på alle 4 baner (ev 2 baner per kjønn ved få lag), man spiller sammen i påmeldt par

 • (Inntil) 4 lag per bane, det spilles "paradis" på banen

 • Vi spiller (inntil) 8 "kamper"

 • En "kamp" varer i 10 minutter, med 2 minutter pause før neste kamp (pausen brukes til å avgjøre vinner ved likt antall poeng, stille nett, avgjøre startrekkefølge kommende kamp, rake bane etc.)

 • Det rulles bowling mot baklinja for å avgjøre paradis-lag og serverekkefølge før hver kamp. Start gjerne dette så snart alle lag er på plass på banen!

 • Spillerne på laget må serve annenhver gang

 • Ved feilserve eller tap på sideoutsiden havner laget bakerst i servekøen

 • Kun poeng når man kommer over til sideoutsiden eller vinner ballvekslingen på sideoutsiden, ikke poeng for feilserve. Fra og med tredje feilserve på rad får motstanderlaget poeng

 • Alle lag må rope ut (!) antall poeng de har hver gang de får poeng

 • Når sluttsignalet går, spilles aktiv ball ut - ingen flere server

 • Hvis to lag på samme bane har like mange poeng i det sluttsignalet går, spilles det én ball mellom disse lagene om et avgjørende poeng. Stein-saks-papir om hvem som server på den avgjørende ballen

 • Etter en "kamp" rykker det laget med flest poeng en bane opp, og det laget med færrest poeng en bane ned (man kan ikke rykke "ut" av bunnbanen og toppbanen, her rykker ett lag kun henholdsvis opp eller ned)

 • Poengene nullstilles til hver nye "kamp"

Påmelding dame

Påmelding herre

Bli medlem