• Dato: Fredag 26. mai, 2023
  • Tid: 18:00-22:30
  • Bane: 1-6
  • Turneringsleder NA
  • Ansvarlig: OSI

Lukket event i regi av OSI, bane 1-6 er reservert OSI kl 18:00-22:30.

Bli medlem