• Dato: Onsdag 17. august, 2022
  • Tid: 17:30-21:30
  • Bane: 1-6
  • Turneringsleder Stine Schjødt-Osmo
  • Ansvarlig: Stine Schjødt-Osmo

Lagvis påmelding med fullt navn på begge spillere, begge spillere må være medlem av OSVB.

Påmelding Elite&D1: Åpen for spillere på alle nivåer, men hovedmålgruppen er Elite/D1.

Påmelding Elite&H1: Åpen for spillere på alle nivåer, men hovedmålgruppen er Elite/H1.

Påmelding Elite&D1

Påmelding Elite&H1

Bli medlem