Styret kaller herved inn til årsmøte i OSVB.

Dato og tid: 2. Mars kl. 19.45 (til ca 20.30)
Sted: First Hotel Kviberg Park, Gøteborg

Da er tiden kommet for årets årsmøte i OSVB. Det er på årsmøte det bestemmes i hvilken retning klubben skal arbeide og hvem som skal sitte i styret for å arbeide med utviklingen av klubben og ha ansvaret for klubben vår det neste året. Dette er den viktigste arenaen du som medlem har til å påvirke hvordan klubben driftes.

Regnskap fra 2023 og budsjett for 2024 skal også behandles og dermed settes de økonomiske rammene for sesongen 2024 og handlingsrommet rundt arrangementer, utstyr, premier og andre kostnader knyttet til aktivitet i sanda denne sommeren.

Hvis du ønsker å ta opp en sak på årsmøtet må denne sendes til styret senest 17. februar på e-post til [email protected]. Dette skyldes at fullstendig saksliste og andre saksdokumenter skal sendes ut senest 24. februar, og styret trenger tid på å få satt sammen disse dokumentene.

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her.
Det er ikke meldt inn noen saker pr 20.02.2024, med unntak av to saker fra styret som går på endring i lovnorm, visjon og vedtekter.

Frister og viktige datoer:
02. februar - Påmelding og mer informasjon om årsmøtet sendes ut.
17. februar - Frist for å sende inn saker til styret for behandling på årsmøtet
24. februar - Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter sendes ut
02. mars - Årsmøte

Det legges opp til mulighet for digital deltagelse for de som ikke skal på Vårslepp og dermed ikke har mulighet til å møte opp fysisk på årsmøtet. Hvis du ønsker å delta digitalt meld deg på her innen 02.03.2024 kl 12:00

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Bli medlem