Styret kaller herved inn til årsmøte i OSVB.

Dato og tid: 11. Mars kl. 19.00 (til ca 20.00)
Sted: First Hotel Kviberg Park, Gøteborg

Da er tiden kommet for årets årsmøte i OSVB. Det er på årsmøte det bestemmes i hvilken retning klubben skal arbeide og hvem som skal sitte i styret for å arbeide med utviklingen av klubben og ha ansvaret for klubben vår det neste året. Dette er den viktigste arenaen du som medlem har til å påvirke hvordan klubben driftes.

Regnskap fra 2022 og budsjett for 2023 skal også behandles og dermed settes de økonomiske rammene for sesongen 2023 og handlingsrommet rundt arrangementer, utstyr, premier og andre kostnader knyttet til aktivitet i sanda denne sommeren.

Hvis du ønsker å ta opp en sak på årsmøtet må denne sendes til styret senest 25. februar på e-post til [email protected]. Dette skyldes at fullstendig saksliste og andre saksdokumenter skal sendes ut senest 4. mars, og styret trenger tid på å få satt sammen disse dokumentene.

Saksdokumenter til årsmøtet ligger her:

Frister og viktige datoer:
11. februar - Innkalling til årsmøte sendes ut
25. februar - Frist for å sende inn saker til styret for behandling på årsmøtet
4. mars - Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter sendes ut
11. mars - Årsmøte

Det legges opp til mulighet for digital deltagelse for de som ikke skal på Vårslepp og dermed ikke har mulighet til å møte opp fysisk på årsmøtet. Hvis du ønsker å delta digitalt meld deg på her:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Bli medlem