Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden. Påmelding må gjøres ved å fylle ut dette skjemaet.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av OSVB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtepapirer (legges ut her ila. 21.02.2022)

Saksliste
Vedlegg 1:Årsberetning 2021
Vedlegg 2: Årsregnskap 2021
Vedlegg 3: Kontrollkomiteens beretning 2021
Vedlegg 4: Budsjett 2022

Bli medlem