Treningspåmelding

Per nå planlegger vi for å åpne for påmelding til treninger rundt 2. mai. Mer detaljer kommer. Planlagt treningsstart er i utgangspunktet i uke 20.

Kontingent vil bli sendt ut før vi åpner for påmelding. Nytt i år er at vi bytter medlemssystem og medlemskontingent skal derfor betales i Spond (Samme sted som for treningspåmelding). Vi må avvente fakturering til denne overgangen er i orden. Allerede registrerte medlemmer vil automatisk flyttes over. Instrukser om betaling og registrering for de som ikke er medlemmer vil komme så fort dette er klart.

Lisens kan først sendes ut når nytt medlemssystem er på plass og kontingent fakturert.


MEN...
Slik det ser ut nå ut fra regjeringens gjenåpningsplan kombinert med smittesituasjonen i Oslo er det lite sannsynlig at oppstart av treninger vil kunne skje allerede i midten av mai. Først i trinn to av gjenåpningsplanen åpnes det for organisert breddeidrett for voksne. Vi må også innstille oss på at det kan ta noe lenger tid før vi kommer til trinn 2 i Oslo enn i resten av landet.

Selv om vi planlegger for en så ordinær sesongstart som mulig, regner vi derfor med å måtte gjøre noen justeringer. Vi ønsker likevel å åpne for påmelding. Dette er fordi erfaringene fra i fjor tilsier at det er mye lettere for både medlemmer og klubben å ha opplegg og påmeldinger på plass og justere etter behov, enn å skulle hive seg rundt og administrere alt rundt påmelding på kort varsel. Vi lar derfor folk melde seg på, med de nødvendige forbehold som f. eks. at størrelse på treningsgrupper kan måtte endres, og at tidspunktet for treningsstart vil måtte forskyves.

Vi kommer til å forholde oss til de enhver tid gjeldende smittevernsregler og anbefalinger for organisert breddeidrett for voksne i Oslo, samt NIFs gjenåpningsplan og NVBFs retningslinjer for sandvolleyball. Den beste måten å holde seg oppdatert på når treningsoppstart blir, er derfor å følge med på de kunngjøringene som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Turneringer

Vi vil ikke kunne åpne for turneringer før lokale og nasjonale smittevernsanbefalinger og regler åpner for dette. Vi står parat og håper dette blir så snart som mulig!


Bruk av banene

Nett og linjer er nå rigget opp på de fleste baner og kan brukes så lenge man overholder til enhver tid gjeldende smittevernsregler. For anlegget gjelder følgende (Se Oslo kommunes regler for detaljer):

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Den enkelte er selv ansvarlig for dette. Oslo kommune kan velge å stenge idrettsanlegg ved brudd på smittevernsreglene eller store ansamlinger av folkBli medlem