Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. mars på [email protected].

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider. Påmelding må gjøres ved å fylle inn påmeldingsskjema innen 10. april.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av OSVB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtepapirer (Oppdatert 29.03.2021)

Saksliste
Vedlegg 1: Årsberetning 2020
Vedlegg 2: Årsregnskap 2020
Vedlegg 3: Revisors beretning 2020 (lagt ut 03.04.2021)
Vedlegg 4: Budsjett 2021

Bli medlem