I år har det vært helt andre sesongforberedelser enn tidligere år. For å være sikre på at vi tilbyr dere et opplegg vi faktisk kan levere, innenfor de til enhver tid gjeldende føringene fra helsemyndighetene, vil vi periodisere treningsopplegget og påmeldingene i år.

Vi kommer til å dele opp årets sesong i tre 5-ukers perioder, med en ny påmeldingsrunde for hver periode. Dette er for å ha muligheten til å justere opplegget etter hvert som det kommer oppdaterte regler og for å kunne være sikre på hva vi kan tilby dere. Per nå vet vi kun hvordan opplegget vil bli seende ut i første periode. Vi vil gå ut med informasjon om hvordan de andre periodene ser ut fortløpende eller så fort det er mulig.

Dagene for trening gjelder hverdager man - tors/fre i følgende uke:

Periode 1, uke 21-25:

  • Oppstart 18. mai. Treninger foregår mandag til torsdag/fredag. Det blir fire spillere per bane, og en trener har ansvar for to baner.
  • Treningene følger Norges Volleyballforbund sine retningslinjer med de begrensningene dette inkluderer på spill, og alle spillere som skal delta på øktene forplikter seg til å følge denne. Alle må ha tatt e-læringskurs før de får delta på trening og fremlegge bevis på at de har gjort dette. Utgangspunktet er at man skal etterstrebe å trene med en fast gruppe på totalt fire personer hele denne perioden av smittevernhensyn, og det er derfor viktig at man møter til trening. Dette vil innebære at praksis rundt det å bli sendt mellom forskjellige treningsgrupper fra gang til gang eller i løpet økten vil være begrenset i denne perioden sammenlignet med forrige sesong.
  • Pris: 500 kr for en økt ukentlig.

    Vi har bestemt at det blir mulig å melde seg på maks to økter i uka.

    Dette innebærer en prisøkning i treningsavgift i denne perioden per økt. Dette skyldes at begrensningen på antall spillere per bane gjør at kostnaden for å dekke trenere fordeles på færre. Vi ber om forståelse for at økningen er innenfor det som er helt nødvendig for at klubben ikke skal gå med underskudd og understreker at vi etterstreber å holde prisen så lav som mulig

Periode 2 - fra og med mandag 22. juni og ut resten av sesongen

Ettersom det nå er åpnet en del opp i samfunnet og ting fremstår mer forutsigbart har klubben bestemt seg for at resten av sesongen organiseres som en sammenhengende treningsperiode, som starter i uke 26 og varer ut sesongen (Ut uke 35). Dette betyr at det blir ny påmelding til treninger for de som ønsker å delta på treninger etter første treningsperiode er over og ut resten av sesongen.

  • Treningene følger Norges Volleyballforbund sine retningslinjer og alle spillere som skal delta på øktene forplikter seg til å følge denne. Alle må ha tatt e-læringskurs før de får delta på trening og fremlegge bevis på at de har gjort dette.
  • Pris: 650 kr for en økt ukentlig.

Vi åpner påmelding for treninger resten av sommeren mandag 15. juni. Nye treninger starter fra og med mandag 22. juni og gjelder ut sesongen.

Det vil ikke bli de samme treningstidene som har vært i periode 1. Det blir treninger mandag, tirsdag (lignende tider som tidligere sesonger) samt torsdag. Vi går tilbake til å ha åtte spillere pr bane. Treningstidene kommer så fort vi har lagt kabalen ferdig. Vi forsøker å justere antallet plasser ut fra hvilke nivå og grupper det var lengst ventelister på i forrige runde.

Onsdager og fredager vil bli brukt til turneringer.


Vi tar fortsatt forbehold om at det kan komme endringer fra myndighetene som kan innebære at treninger må avlyses eller endres. Dette forbeholdet gjelder hele sesongen. Vi tar også forbehold om at det kan komme endringer i informasjon og gjennomføring av opplegget som følge av nødvendige justeringer.

Påmelding til treninger 2020:

For administrering og påmelding til treninger benytter OSVB Spond. Alle som ønsker treninger gjennom OSVB er nødt til å skaffe seg appen og opprette profil før sesongstart.

I tillegg må man være meldt inn i klubben og ha betalt medlemskontingent. Dette gjøres via MinIdrett.

Endelig frist for å ha registrert seg i Spond for påmelding til periode 2 er søndag 14. juni.

Man må ha betalt medlemskontingent og meldt seg inn i klubben via MinIdrett før treningene starter. Medlemsskap vil bli kontrollert på trening.

Informasjon om fremgangsmåte for påmelding ligger under "Treninger". Denne vil være den samme for alle periodene og vil måtte gjøres separat for hver periode. Man er ikke garantert plass i neste periode selv om man har fått plass tidligere.

NB! Husk at alle som har fått plass på en treningsgruppe må melde seg på alle treninger individuelt via Spond ukentlig. Dette er så vi kan se hvor vi har ledig kapasitet og planlegge treningene. Dette blir særlig viktig denne sesongen, med tanke på at vi i alle fall i første periode vil være få spillere per gruppe.

Nivå for treningsgrupper:

For at treningsgruppene skal fungere, er det viktig at spillerne som trener sammen er på noenlunde samme nivå. Du melder deg selv opp til det nivået du mener er riktig. Dersom vi er helt uenige i nivået du har valgt forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer. Vi kan da ikke garantere at du får plass i en annen gruppe. Er du usikker på hvor du hører hjemme, spør oss på forhånd.

Her er en liten pekepinn for nye medlemmer:

- Elite: Opp til landslagsnivå.

- Nivå 1: Aktive spillere på høyt nivå med svært god spilleforståelse og ballkontroll. Typisk midtre til øvre del av resultatlistene i NT.

- Nivå 2: Du bør ha god spilleforståelse, ballkontroll og flere sesongers erfaring fra sandvolleyball, inkludert erfaring fra turneringer. Typisk nedre del av resultatlistene i NT.

- Nivå 3: Du bør ha god ballkontroll og ha tidligere erfaring fra sandvolleyball. Dette betyr at du bør ha vært med minst en til to sesonger med organiserte treninger, og gjerne spilt noen sosialturneringer.

- Nivå 4: Passer for deg som har litt erfaring fra volleyball/sandvolleyball eller er helt nybegynner. Om du har liten eller ingen erfaring med å være med på organiserte sandvolleyballtreninger er dette stedet for deg. Om du har en del erfaring fra innendørsvolleyball, men ingen fra sandvolleyball, anbefaler vi også at du melder deg på her. (Husk, ballen, underlaget, spillet og elementene er heeelt annerledes ute).

Vi håper alle tar en ærlig egenvurdering og melder seg på riktig nivå Det er bedre å melde seg på et lavere nivå for å bli sendt opp en gruppe, enn å bli sendt ned…

Treningstider, -nivåer og antall plasser:

Mer informasjon kommer

Drop-in – Endringer i 2020

Det blir mulig med dropin på treninger resten av sesongen. For å delta på dropin må du registrere deg som medlem, betale medlemskontingent og kontakte hovedtrener for å bli lagt til i Spond. Informasjon om dette ligger her, under "Priser for økter og dropin".

Trenerne

I år har vi nye hovedtrenere! Etter lang og tro tjeneste, og en fantastisk innsats for klubben over mange år, har tidligere hovedtrener Jon Jørstad nå gitt stafettpinnen videre. Vi vil benytte anledningen til å takke Jon for den viktige jobben han har gjort med å bygge opp klubbens treningstilbud!

Når det er sagt er vi veldig spente på å se hva nye hovedtrenere kan få til! Som følge av klubbens enorme vekst de siste årene ser vi at det er nødvendig å spre jobben med treningsorganisering på flere. Vi er veldig glade for at Kjetil Tellnes har takket ja til å bli ny hovedtrener, med hjelp fra en ny assisterende hovedtrener, Ruben Løvli! Dette er to stykker med lang erfaring som trenere både i OSVB og andre steder og som kjenner klubben godt. Vi er overbevist om at disse to er riktige folk for jobben!

Turneringer

Etter 18. juni starter vi med våre turneringer igjen. Mer informasjon kommer!

Bli medlem