Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. mai på [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider. Det vil da også informeres om sted for årsmøtet. Sannsynligvis vil møtet finne sted digitalt. Se denne veilederen fra NIF.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av OSVB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Valgkomite og styreverv

Leder og nestleder ble valgt for to år i 2019, og vervene er ikke på valg ved dette årsmøtet. Vi trenger derimot både ny kasserer, styremedlemmer og valgkomite.

Styret ønsker innspill til personer som kan stille til verv. Er du interessert i hva dette innebærer? Ta kontakt med styreleder!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Sakspapirer ligger her.

Siden årets årsmøte blir digitalt, trenger vi at alle som ønsker å delta melder seg på senest 2. juni slik at vi får sendt dere link til møtet. Påmelding gjøres her.

Bli medlem