Oppdatering 21. april

Siden OSVB utgjør det største sandvolleyballmiljøet og drifter det største anlegget i den kommunen med mest smitte har vi som klubb et særlig ansvar for å forsikre oss om at vår praksis er helt i tråd med det forbund, særforbund og kommunen ønsker til enhver tid. Det har hittil vært uklart for oss hvordan NVBF og NIF sine retningslinjer for aktivitet berører en åpning av Voldsløkka for egenorganisert spilling og vi har derfor avventet noen avklaringer før åpning.

Etter ha vært i god dialog med eier av anlegget, Bymiljøetaten, er våre spørsmål nå avklart:

Så lenge særforbundet er klare på at man skal unngå "all organisert sandvolleyballaktivitet", ønsker kommunen heller ikke at det legges til rette for egenorganisert spill. Vi vil derfor heller ikke åpne banene på Voldsløkka.

Dette vil gjelde frem til NVBF utarbeider retningslinjer for hvordan organisert aktivitet kan foregå på forsvarlig vis innenfor smittevernreglementet, eventuelt andre endringer i nasjonale og lokale føringer.

Inntil videre gjelder nåværende føringer fra nasjonale myndigheter, NIF og NVBF til og med 15. juni.

Om aktivitet på Voldsløkka pr nå

Vi registrerer at det foregår noe aktivitet på banene til tross for at de ikke er åpne. Vi benytter derfor anledningen til å understreke at anlegget er stengt, og OSVB fraskriver seg alt ansvar eventuell aktivitet som foregår på banene.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å overholde til enhver tid gjeldende retningslinjer fra særforbund, NIF og myndighetene.

Bakgrunn

3 april åpnet myndighetene og Oslo kommune for at organisert aktivitet kan skje under forutsetning av at myndighetenes smittevernregler overholdes og at man følger de reglene idretten selv utarbeider. Retningslinjene som etter dette ble utarbeidet av NIF inkluderer blant annet at man ikke skal samles i grupper på mer enn fem personer, holde minst to meter avstand til hverandre og ikke ta på samme utstyr, inkludert ball. Basert på dette var Norges Volleyballforbund raskt ute og frarådet all tradisjonell volleyball- og sandvolleyballspilling.

Om oppstart av treninger

Ettersom gjeldende retningslinjer nå i utgangspunktet gjelder frem til 15. juni, innstiller vi oss på at sesongstart med organiserte treninger, turneringer osv. ikke kan skje før tidligst 16. juni.

Dette er naturligvis med forbehold om at det kan komme endringer. Ny informasjon om hva som skjer etter 15. juni er ventet fra myndighetene i starten av mai. Vi holder oss løpende oppdatert, styret diskuterer fortløpende hva vi gjør og vi går naturligvis ut med ny informasjon til dere om noe skulle endre seg.

Det er ingenting vi har mer lyst til enn å se dere alle igjen på et solfylt og yrende Voldsløkka og vi teller ned dagene til det er mulig!

<3 Styret

Bli medlem