UKEPLAN

Ukeplanen viser alle faste aktiviteter på sandvolleyballbanene på Voldsløkka.

Ingen faste aktiviteter satt opp.