Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars på post@osvb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider. Det vil da også informeres om sted for årsmøtet.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av OSVB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Valgkomite og styreverv

Leder og nestleder ble valgt for to år i 2019, og vervene er ikke på valg ved dette årsmøtet. Vi trenger derimot både ny kasserer, styremedlemmer og valgkomite.

Styret ønsker innspill til personer som kan stille til verv. Er du interessert i hva dette innebærer? Ta kontakt med styreleder!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Bli medlem