← Aktuelt

Årsmøte OSVB 2018

Vi har gleden av å invitere til klubbens årsmøte, torsdag 22. Mars kl 17:30.
Møtested: Universitetsgata 10, 0164 Oslo kl 17:30

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, det betyr at det er flertallet på årsmøtet som bestemmer hva klubben skal gjøre - dette er din mulighet til å være med å påvirke.

Saker til årsmøtet må sendes til post@osvb.no før torsdag 8. Mars kl 17:30.
Alle saksdokumenter vil bli publisert her senest torsdag 15. Mars.

Saksliste:
 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av ordstyrer.
 4. Behandle Årsberetning for 2017
 5. Behandle Regnskap for 2017
 6. Innkomne saker
 7. Vedta medlemskontingent for 2018.
  Styrets innstilling: Senior kr 300,- Junior (U17) kr 150,-
 8. Vedta budsjett for 2018.
 9. Idrettslagets vedtekter og visjoner.
 10. Valg av nytt styre for 2018.
  Styrets innstilling: Samtlige styremedlemmer er på valg.
  Styret og valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  Leder: Håkon Tveitan
  Nestleder: Marlene Persson
  Kasserer: Sidney Glastad (NY)
  Styremedlemmer: Toina Ljøstad, Kristiina Öis (NY) og Kjetil Tellnes (NY)
 11. Valg av valgkomité.

Instagram